Един от митовете за етикета е, че той е измислен или нелогичен: всъщност той е съчетание от традиции, логика, грамотност, удобство и учтивост.

И противно на очакванията, възпитанието и учтивостта далеч не е задължително да са резултат от престижна работа, висше образование или скъпи дрехи.

Но е вярно, че започва от най-високите слоеве на обществото: нормите идват от Краля Луи ХІV, като монархът въвежда правилото при приеми на гостите да се  раздават картончета с  правила за поведение, които  да  спазват. Така от френското  название  на  тези  картончета  (etiquette)  произлиза  съвременният  термин.

Етикетът  и  протоколът  зависят от съответните  сфери  на общуване,
но  като  цяло  са  подчинени  на  основното  правило: отнасяй се с другите така, както би искал те да се отнасят с теб.

Стандартните правила могат да се обобщят така:
* Бъди  тактичен и естествен ✔️
* Съобразявай  се  с  другия✔️
* Показвай готовност  да помогнеш✔️
* Бъди точен и коректен✔️

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.