🎀Още древните египтняни са казали, че “маниерите правят човека”.

Оттогава датира първият наръчник за добри обноски. Защо са ни необходими добрите обноски?

Всички нас ни владеят множество и различни тъмни страсти, първични и некрасиви желания, които непрекъснато искат да изскочат навън и да завладеят терена. Без овладяването им е невъзможно да се общува.

Според мен, добрите обноски са проява на ценностната система, базираща се на тактичността и съобразяването с другите, на готовността да се окаже помощ или съдействие, на балансираните емоции и точния езиков изказ.

Ако имате съобразителност и добро сърце – имате добри маниери. И е без особено значение каква вилица използвате.

Съгласни ли сте? Важно ли е за Вас, дали хората, с които общувате имат добри обноски?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.