“Даровете на Бога – са моите дарове.
Аз използвам всеки момент от деня.
С мен са Божествената хармония, мир и изобилие.
Божията любов излиза от мен, благославя всеки, който попада в моето обкръжение.
Божествената любов ме лекува сега.
Не се боя от зло, защото Бог е с мен.
Аз винаги съм била заобиколена от свещения ореол на Божествената любов и сила.
Аз твърдя, чувствам, знам и вярвам решително и позитивно в това, че очарованията на Божествената любов и бдителност насочват, изцеляват и се грижат за всички в семейството ми и за тези, които аз обичам.
Аз прощавам на всички и искрено излъчвам Божествена любов, мир и доброжелателно за всички хора, независимо от това къде са те.
В центъра на моята същност цари мир, това е мир на Бога.
В тази тишина аз чувствам Неговата сила, насочване и любов на Неговото Свято Присъствие.
Аз по Божествен начин се направлявам по всичките ми пътища.
Аз съм чисто русло за Божията любов, истина и красота.
Аз усещам как през мен протича Неговата река на мира.
Знам, че всичките ми проблеми се разтварят в ума на Бога.
Пътищата на Бог – са мои пътища.
Думите, които говоря, стигат там, където ги изпращам.
Аз се радвам и възнасям благодарност, разбирайки, че ще получа отговор на молитвата си. И това е така”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.